Yritysten palvelut

Asianajaja Lahti

Sopimusoikeus

Asianajotoimisto Ossi Gustafsson Palvelee teitä kaikissa sopimusoikeudellisissa asioissa yli 30 vuoden kokemuksella.

Sopimuksen merkitys suurenee usein silloin, kun asiat eivät suju suunnitelmien mukaan tai kun sopijapuolet ovat eri mieltä siitä, mitä on sovittu. Jos tällöin asioista ei ole jo sopimuksen solmimisvaiheessa sovittu tarpeeksi tarkasti, joudutaan mahdollisessa riitatilanteessa sopimusta tulkitsemaan käyttämällä apuna esimerkiksi yleisiä tulkintaperiaatteita, alalla vallitsevaa kauppatapaa tai osapuolten aikaisempaa käytäntöä. Paras tapa välttyä myöhemmiltä tulkintaerimielisyyksiltä onkin sopia asioista mahdollisimman tarkkaan etukäteen ja dokumentoida yhteisesti saavutettu tahtotila kirjallisella sopimuksella.