Ympäristöoikeus

Asianajaja Lahti

Asianajotoimisto Ossi Gustafsson Palvelee teitä kaikissa ympäristöoikeudellissa asioissa yli 30 vuoden kokemuksella.

Ympäristöoikeus on varsin laaja oikeudenala, jonka tarkoituksena on turvata ympäristön ja luonnonvarojen tehokas, mutta ympäristöystävällinen käyttö. Aikaisemmin oikeudenala on tunnettu nimellä maa- ja vesioikeus.

Eri osa-alueita

  • Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen ohjailu

  • Kiinteistönmuodostamisoikeus ja pakkolunastus

  • Luonnon- ja luonnonvarojen suojelu

  • Vesienkäytön sääntely

  • Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen tähtäävä lupajärjestelmä ja yleiset ympäristönsuojeluperiaatteet

  • Luonnonvaraoikeus

Ota yhteyttä ja kysy lisää