Perhe- ja perintöoikeus

Asianajaja Lahti

Asianajotoimisto Ossi Gustafsson Palvelee teitä kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa yli 30 vuoden kokemuksella.

Avioero

Avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä. Asiaa käsiteltäessä tuomioistuin ei tutki, minkä vuoksi puolisot tai toinen puoliso vaatii avioeroa eikä myöskään puolisoiden välisiä henkilökohtaisia suhteita. Avioeron voi saada puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen, tai kun puolisot ovat asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta. Avioeroa koskeva asia pannaan käräjäoikeudessa vireille kirjallisella hakemuksella, jonka joko molemmat tai toinen puolisoista on tehnyt.

Elatusapu

Elatusapu on maksu, jolla toinen vanhemmista maksaa lapsen lakisääteisen elatusvelvollisuutensa kokonaan tai osan siitä.

Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan lastenvalvojan vahvistamalla vanhempien tekemällä sopimuksella tai tuomioistuimen tuomiolla. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona.

Entiselle puolisolle maksettava elatusapu

Avioeroon tuomittaessa tuomioistuin voi velvoittaa puolison suorittamaan elatusapua toiselle puolisolle sen mukaan, kuin hänen kykyynsä ja muihin seikkoihin nähden harkitaan kohtuulliseksi, jos toisen puolison katsotaan tarvitsevan elatusapua. Näin tapahtuu nykyisin kuitenkin hyvin harvoin.

Elatusapu voidaan tällöin vahvistaa suoritettavaksi joko toistaiseksi tai siten, että elatusavun suorittaminen lakkaa päätöksessä asetetun määräajan kuluttua.

Pesänselvitys, perinnönjako, perunkirjoitukset

Pesänselvittäjän täytyy omata pesänselvitykseen tarvittava taito. Erimielisyyksien tullessa pesänselvittäjää määräävä käräjäoikeus suosii puolueetonta asianajajaa. Pesänselvittäjäksi voidaan määrätä myös pesän osakas tai testamentin toimeenpanija. Sama henkilö voidaan määrätä kuolinpesään sekä pesänselvittäjäksi että pesänjakajaksi ja useimmiten hakemus tehdään käräjäoikeudelle yhdellä kertaa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää