Asiakirjojen tekeminen

Asianajaja Lahti

Asianajotoimisto Ossi Gustafsson Palvelee teitä kaikissa asiakirjojen laatimisissa yli 30 vuoden kokemuksella.

Testamentti

Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jolla henkilö ilmoittaa tahtonsa omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen.

Avioehto

Avioehtosopimus on puolisoiden välinen sopimus, jolla he sopivat avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteista keskenään.

Kauppakirja

Kaikkien eri kauppakirjojen laatiminen

Haasteet

Haasteella tarkoitetaan vastaajalle annettua kehotusta vastata kirjallisesti kanteeseen tai syytteeseen tai saapua oikeuden istuntoon

Valitukset

Valituksen voi pääsääntöisesti tehdä päätöksestä, jolla viranomainen ratkaisee asian tai jättää sen tutkimatta. Valituksen voi tehdä päätöksestä se, johon päätös kohdistuu tai jonka etuun tai oikeuteen päätös välittömästi vaikuttaa.

Lahjakirjat, ym. asiakirjat ovat myös meiltä saatavilla

Ota yhteyttä ja kysy lisää