Yksityishenkilöiden palvelut


Asianajaja Lahti

Perhe- ja perintöoikeus

Asianajaja Lahti

Avioero, elatusasiat, pesänselvitys, perinnönjako, ositus, perunkirjoitus…

Perheoikeus on yksityisoikeuteen kuuluva oikeudenala, jonka tehtävänä on systematisoida avioliiton solmimiseen, lapsen sukunimen valitsemiseen sekä avioliiton päättymiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä

Rikosoikeus

Asianajaja Lahti

Palvelemme teitä kaikissa rikosoikeudellisissa asioissa asiantuntevasti ja laajalla kokemuksella

Työoikeus

Asianajaja Lahti

Työoikeus on yksityisoikeuteen kuuluva oikeudenala, jonka tehtävänä on määrittää ja täsmentää työsuhteeseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Näitä ovat muun muassa työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista; työsuhteen lopettamisesta sekä yt-menettelystä.

Ympäristöoikeus

Asianajaja Lahti

Ympäristöoikeus on varsin laaja oikeudenala, jonka tarkoituksena on turvata ympäristön ja luonnonvarojen tehokas, mutta ympäristöystävällinen käyttö. Aikaisemmin oikeudenala on tunnettu nimellä maa- ja vesioikeus

Urheiluoikeus

Asianajaja Lahti

Urheiluoikeudessa on kysymys oikeusjärjestyksen vaikutuksesta urheiluun. Urheiluoikeus ei ole selkeäjäsenteinen oikeudenala, vaan sen ongelmat jakautuvat pääasiallisesti perinteisten oikeudenalojen kesken.

Asiakirjojen tekeminen

Asianajaja Lahti

Testamentti, avioehto, kauppakirja, lahjakirjat, haasteet, valitukset...